Non-Profit

P.O. Box 43
Houghton, MI 49931
PO Box 576
Hancock, MI 49930
527 Hancock St
Hancock, MI 49930
800 E. Lakeshore Drive
Houghton, MI 49931
PO Box 254
Calumet, MI 49913-0254
PO Box 37
Copper Harbor, MI 49918
57 Huron Street
Houghton, MI 49931
926 Dodge Street
Houghton, MI 49931
PO Box 102
Houghton, MI 49931
55955 U.S. 41
Calumet, MI 49913
609 Shelden Avenue
Houghton, MI 49931
TBD
Calumet, MI 49913
670 Lighthouse Rd
Mohawk, MI 49950
44 Trimountain Ave
South Range, MI 49963
400 Quincy Street
Hancock, Mi 49930
57055 Fifth Street
Calumet, MI 49913
200 5th Street, Suite 105
Calumet, MI 49913
850 W Sharon Ave
Suite 6
Houghton, MI 49931
PO Box 8
Calumet, MI 49913-0008
902 College Avenue
Houghton, MI 49931
PO Box 815
Houghton, MI 49931-0815
1400 Townsend Drive
Houghton, MI 49931
236 Quincy Street
Hancock, MI 49930
23396 Airpark Blvd.
Calumet, MI 49913
2211 Maureen Ln
Houghton, MI 49931